Kontrola kvality

Hydrolýzny test starnutia

Test odolnosti proti opotrebeniu

Skúška nárazom na húževnatosť

Skúška bŕzd

Hydraulická skúška

Skúška odolnosti voči teplote

Test soľným postrekom

Nárazový test

Skúška tvrdosti


Čas odoslania: 16. decembra 2021